Update Newsท่องเที่ยว B Tripธุรกิจท่องเที่ยวแหล่งเที่ยว

พัฒนาการจังหวัดอุบล ชวนปักหมุดจุดเช็คอิน คนรักผ้าไหมที่ “บ้านสมพรรัตน์”

จังหวัดอุบลราชธานี ชวนคนรักผ้าไหมมาเช็คอินที่ “บ้านสมพรรัตน์ อ.บุณฑริก” ถิ่นภูมิปัญญาการทอผ้าไหมที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องผ้าไหมแบบครบวงจร ที่นักท่องเที่ยวจะได้เข้ามาสัมผัสวิถีแห่งเส้นไหม และเพลิดเพลินกับกิจกรรมการท่องเที่ยวตามเส้นทางอารยธรรมอีสานใต้ ในโครงการ ‘หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน’  
นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยในงานเปิด ‘หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน’ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์ ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก ว่า “บ้านสมพรรัตน์” เป็นหมู่บ้านในเส้นทางสายอารยธรรมอีสานใต้ของจ.อุบลราชธานี มีชื่อเสียงโดดเด่นด้านการทอผ้าไหมด้วยภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จากเดิมที่เป็นการทอเพื่อใช้เองในบ้าน กระทั่งปี 2537 ชาวบ้านสมพรรัตน์ได้ทูลเกล้าฯ ถวายผ้าไหมแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่อ.บุณฑริก

นับแต่นั้น บ้านสมพรรัตน์ก็ได้เข้าเป็นสมาชิกของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนผ้าไหมของบ้านสมพรรัตน์ได้รับรางวัลระดับประเทศมากมาย โดยเฉพาะรางวัลตรานกยูงพระราชทาน ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยด้วยคุณภาพของเส้นไหม นับตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจนเป็นเส้นไหมพร้อมทอ ผสานกับจินตนาการของคนทอและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านสมพรรัตน์มีอัตลักษณ์สวยงามเป็นที่ต้องการในตลาด สามารถสร้างรายได้ให้คนทอผ้าโดยตรง แต่เพื่อให้การกระจายรายได้เข้าถึงเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านสมพรรัตน์จึงได้รับการยกระดับเป็น ‘หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน’โดยนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่มีการพัฒนาสร้างสรรค์ลายต่างๆ เป็นสินค้าไฮไลต์แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและเมนูอาหารท้องถิ่น ที่ชาวบ้านสมพรรัตน์ร่วมแรงร่วมใจจัดเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนอีกด้วย

“ชาวบ้านสมพรรัตน์ส่วนใหญ่อพยพมาจากอ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ชีวิตอยู่กับการทำนาและการทอผ้ามาแต่ครั้งบรรพบุรุษ ตั้งแต่การเลี้ยงไหม การสาวไหม การย้อมไหม จินตนาการลายผ้า จนไปถึงการทอผ้าแล้วเสร็จเป็นผืน ล้วนเป็นกระบวนการที่มาจากภูมิปัญญาดั้งเดิม ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทำให้บ้านสมพรรัตน์ในวันนี้เติบโตเข้มแข็งอย่างน่าพอใจ และยังคงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง

โดยผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างพัฒนา ได้แก่ ผ้าโสร่งหางกระรอก ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าไหมขาวม้า ผ้าลายบัวขาว และผ้าไหมกาบบัว ส่วนของฝากของที่ระลึก ก็มีทั้งของที่ทำจากไหม เช่น กระเป๋าผ้าไหม ดอกไม้รังไหม สบู่รังไหม และสินค้าอื่นๆ เช่น ชาใบหม่อน พวงกุญแจและต่างหูอุปกรณ์ทอผ้าขนาดเล็ก เป็นต้น จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านไปชื่นชมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยและอุดหนุนสินค้า OTOP เพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านในชุมชนยืนหยัดช่วยเหลือตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน” นายมงคลกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 081-8234173ข้อมูลเพิ่มเติม


หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP VILLAGE) 8 เส้นทาง 7 อำเภอ 10 หมู่บ้าน ในจ.อุบลราชธานี ประกอบด้วย  
  • เส้นทางสายอารยธรรมอีสานใต้ อำเภอน้ำยืน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนสูง-บ้านหนองขอนน-บ้านหนองขอนพัฒนา, อำเภอบุณฑริก มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสมพรรัตน์, อำเภอนาจะหลวย มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแก้งเรือง, อำเภอสิรินธร มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนหินกอง
  • เส้นทางวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง ประกอบด้วย อำเภอโพธิ์ไทร มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสองคอน, อำเภอนาตาล มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปากแซง, อำเภอโขงเจียม มี 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตามุย และบ้านปากลา
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดจัดกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน ณ พื้นที่เป้าหมายใน 7 อำเภอตลอดเดือนสิงหาคมนี้