Update Newsสังคมสังคม/CSR

มูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสก่อตั้งมูลนิธิฯครบ 22ปี

พลเอก​ บุญสร้าง​ เนียมประดิษฐ์​ ประธานคลังสมองอาวุโส วปอ.เพื่อสังคม ปวิธายุวัฒน์​ เป็นประธานในพิธีทำบุญ​เนื่องในโอกาสก่อตั้งมูลนิธิคลังสมอง​ วปอ.​ เพื่อสังคม​ ครบ 22 ปี โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก​ พลเอก​ นรินทร์​ แทบ​ประสิทธิ์​ ประธาน​มูลนิธิ​คลังสมอง​ ​วปอ.​ เพื่อ​สังคม​​ พลโท​ มนัส​ แถบ​ทอง​ ผู้​อำนวยการ​หลักสูตร​ฯ​ กรรมการ​มูลนิธิ​ฯ​ นายทหารชั้นผู้ใหญ่​ อาจารย์​ และศิษย์เก่าหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง​ ได้สักการะ​สิ่งศักดิ์สิทธิ์​และศาลท่านท้าวยะสังกะอสูร​ ณ​ วิทยาลัย​ป้องกัน​ราชอาณาจักร​ สถาบัน​วิชาการ​ป้องกัน​ประเทศ​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และในโอกานี้ยังได้จัดพิธีรดน้ำขอพรอดีตประธานมูลนิธิคลังสมอง วปอ. และผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์​ ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร อาคารอเนกประสงค์ วปอ. ห้อง 321 โดยมีศิษย์เก่า หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
#มูลนิธิคลังสมองวปอเพื่อสังคม#นพม