Update Newsสังคม

รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย คนบันเทิง ร่วมเปิดตัวโครงการ “กดด้วยใจ…ใครๆ ก็ทำได้”ชวนคนไทยแสดงพลังแห่งการให้

 


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ได้จัดงานเปิดตัว โครงการ “กดด้วยใจ...ใครๆ ก็ทำได้” เชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งการให้ ด้วยวิธีการกดบริจาคผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย ทางหมายเลข *948*4848*100# กดโทรออก   บริจาคครั้งละ 100 บาท   เข้าโครงการ “กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย” สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์   ใน “อาคาร ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   ศูนย์การดูแลรักษาผู้สูงวัยแบบบูรณาการและครบวงจร  เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัย   ยกระดับสังคมไทยสู่ความยั่งยืนศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า“โครงการ “กดด้วยใจ...ใครๆ ก็ทำได้” เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการต้องการจัดหาทุนเพื่อสนับสนุน การจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ของอาคาร ส.ธ. ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์การดูแลผู้สูงวัยแบบบูรณาการและครบวงจร เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวใน ปี 2568  

ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงได้ดำเนินการสร้างอาคาร ส.ธ. เพื่อเป็นศูนย์การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการขึ้น โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปเมื่อปี พ.ศ.2558  โดยได้มีการดำเนินการจัดเตรียมความพร้อม  ในเรื่องการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและเพียงพอ  ในการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางให้กับผู้สูงอายุอย่างครบวงจร 

 ในการนี้จึงได้จัดตั้งโครงการ “กดด้วยใจ...ใครๆ ก็ทำได้”  เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ มารวมหัวใจกันให้สมกับชื่อโครงการที่ใครๆ ก็ทำได้ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน  ด้วยหัวใจ    โดยการสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์  ทางการแพทย์  อาคาร ส.ธ.เพื่อการรักษาผู้สูงวัยอย่างครบวงจร โดยเปิดให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย ทางหมายเลข *948*4848*100# กดโทรออก  ร่วมบริจาคครั้งละ 100 บาท  ผ่าน “กองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย” เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้  และเพียงพอต่อการดูแลรักษาโรคเฉพาะทาง  เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม  

จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการให้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้เป็นต้นแบบสำคัญของสังคมครอบครัวของไทย ด้วยการเตรียมความพร้อมไปกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทั้งในเรื่องการพัฒนาการแพทย์ การดูแล รักษา การเตรียมความพร้อมและการป้องกันโรค เพื่อผู้สูงอายุทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขอย่างแท้จริง เพื่อให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ผ่านโครงการ “กดด้วยใจ ใครๆ ก็ทำได้” ไปด้วยกันนะครับ”

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงการให้บริการการรักษาผู้สูงวัยในอาคาร ส.ธ.  ว่า    “ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความพร้อมในการดูแลรักษาและป้องกันกลุ่มอาการเฉพาะในผู้สูงอายุ ด้วยศักยภาพของศูนย์การรักษา อาคาร ส.ธ. และคลินิกสุขภาพที่พร้อมดูแลรักษาผู้สูงอายุแบบองค์รวม เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตในทุกด้านอย่างมีความสุข  เรามีศูนย์การดูแลรักษาผู้สูงอายุในทุกด้าน ทั้ง คลินิกผู้สูงวัย ให้คำปรึกษากับผู้สูงวัยในด้านต่างๆ  ศูนย์พาร์กินสัน , ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ , ศูนย์การเดินและเคลื่อนไหว , ศูนย์ฝึกสมอง , ศูนย์ฟื้นฟูสมอง  ,  ศูนย์สุขภาพชาย , ศูนย์ฝึกทักษะการพูด การได้ยิน การกลืน การทรงตัวและการมองเห็น เป็นต้น เพื่อเป็นต้นแบบการดูแลรักษาผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยเน้นการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันกลุ่มอาการเฉพาะในผู้สูงอายุ เช่น ภาวะหกล้มบ่อย สำลัก ปัญหาการมองเห็น การได้ยิน กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ นอนไม่หลับ ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น รวมถึงโรคหรือภาวะร่วมที่เรียกว่าโรคเรื้อรังแบบไม่ติดต่อ ได้แก่ เบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือดสูง  เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตในทุกด้านได้อย่างมีความสุข”

 นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  กล่าวว่า“ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  เราเน้นการให้การดูแลจากหัวใจแบบไม่มีเงื่อนไข คือ นอกจากการให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งร่างกายและจิตใจ  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุข  ดังนั้น นอกเหนือจากการเป็นศูนย์ในการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางให้กับผู้สูงอายุแล้ว เรายังตระหนักถึงการเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ด้านสุขภาพ การอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างผู้สูงอายุกับบุคคลต่างวัยที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน เพราะการเข้าใจถึงจิตใจของผู้สูงอายุถือเป็นสิ่งสำคัญ  ดังนั้น สมาชิกทุกคนมีความจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งร่างกายและจิตใจ  เราจึงให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม   การเพิ่มศักยภาพ  และเตรียมความพร้อมให้บุคคลที่จะดูแลผู้สูงวัย เพื่อการนำความรู้ด้านสุขภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและคนรอบข้าง  เพื่อจะทำให้ผู้สูงวัยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในสังคมต่อไป”

 คุณจันทร์ประภา  วิชิตชลชัย  รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้  สภากาชาดไทย  กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนจากสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย ผู้ดูแลควบคุมการจัดหารายได้เข้า กองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในโครงการ “กดด้วยใจ ใครๆ ก็ทำได้” ทุกส่วนที่ช่วยกันผลักดันให้โครงการดีๆ นี้เกิดขึ้น  เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดหาทุนสนับสนุนการหารายได้เข้ากองทุน  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่ออาคาร ส.ธ.  เพื่อการรักษาผู้สูงวัยอย่างครบวงจร รวมไปถึงเหล่าศิลปิน ดารา-นักแสดง พิธีกร ที่เสียสละเวลามาร่วมงานแถลงข่าว

   

   

และช่วยเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ  ให้เกิดการรับรู้ในสังคมเป็นวงกว้าง ถึงการมีส่วนร่วมในการระดมทุนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ *948*4848*100# กดโทรออก บริจาคครั้งละ 100 บาท  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย ที่ต้องการเป็นศูนย์การดูแลผู้สูงวัยแบบบูรณาการ ที่ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตในสังคมผู้สูงวัยอย่างมีความสุข ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆ  รวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงวัย  ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลผู้สูงอายุทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้อง”

 รวมพลังคนไทยอีกครั้งกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลผู้สูงวัยไทยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในสังคมไทย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเพียง 100 บาท ผ่านการกด *948*4848*100#  แล้วกดโทรออก นอกจากท่านจะได้ทำบุญทดแทนบุพการีของท่านแล้วท่านยังได้มีส่วนในการดูแลบุพการีของทุกๆคนด้วย"กดด้วยใจ...ใครๆ ก็ทำได้"สมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคาร ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัยครบวงจรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้แล้ววันนี้