Update Newsสุขภาพไลฟ์สไตล์

รพ.สัตว์ พอว์ บัดดี้ เปิดศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน รับกระแส “เจ้าเท้าปุย” คือหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว

โรงพยาบาลสัตว์ พอว์ บัดดี้ ประกาศเปิดศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ชูจุดเด่นเป็นสถานรักษาดูแลสัตว์ในทุกช่วงวัย โดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หวังนำประสบการณ์ผ่านการรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ช่วยพาสัตว์ป่วยกลับบ้านอย่างปลอดภัย

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากระแสการเติบโตของสัตว์เลี้ยงในบ้านมีจำนวนมากขึ้นจากครอบครัวที่เปิดต้อนรับสมาชิกใหม่ที่มาในรูปสี่ขา ส่งผลให้การเติบโตของสถานพยาบาลสัตว์ขนาดเล็ก มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเป็นการเลี้ยงแบบให้ความรัก ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะถือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว  

จากข้อมูล Euromonitor เดือนสิงหาคม 2566 พบว่าตลาด เพ็ท แคร์ (pet Care) ปี 2566 มีมูลค่ารวม 5.5 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2565 และเติบโตสูงที่สุดในอาเซียน  โดยตลอด 5 ปี จากปี  2561-2565 เติบโตเฉลี่ยปีละกว่าร้อยละ 10 จึงเป็นเหตุให้มีผู้สนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจสัตว์เลี้ยง ตั้งแต่การจำหน่ายสัตว์เลี้ยง การพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยง ตลอดจนการเปิดสถานพยาบาลสัตว์เลี้ยง ทั้งในรูปแบบคลินิกและโรงพยาบาล   สพ.ญ. นันทิยา  เจริญรัศมีโสภา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสัตว์ Paw’s  Buddy Hospital  (พอว์ บัดดี้  ฮอสพิทัล) เพื่อนรักเจ้าเท้าปุย เปิดเผยว่า ตั้งใจพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์ พอว์ บัดดี้ฯ  ให้เป็นทั้งสถานรักษาดูแลสัตว์ในทุกช่วงวัยและเพิ่มเติมคือยกระดับให้เป็นศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เลี้ยงสัตว์เล็ก เพราะปัจจุบันสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของมีความใกล้ชิดกันมากเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวและสัตว์เลี้ยงก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเจ็บป่วยแบบฉุกเฉินเหมือนกับคน แต่โรงพยาบาลสัตว์ที่พร้อมรองรับในรูปแบบศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินยังมีอยู่จำนวนน้อยและเข้าไม่ถึงชุมชน  โรงพยาบาลสัตว์ พอว์ บัดดี้ ฯ จึงเปิดขึ้นเพื่อเป็นสถานพยาบาลที่ตอบสนองและครอบคลุมทุกความต้องการของผู้รักสัตว์เลี้ยง

***บุคลากรแพทย์ประสบการณ์สูงสร้างความต่าง*** 

 

 

 โรงพยาบาลสัตว์ พอว์ บัดดี้ฯ ได้มีการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมบริการ ได้แก่ เครื่องตรวจเลือด เครื่องตรวจอิเล็คทรอไลต์ เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องดมยาสลบ เครื่องช่วยหายใจสำหรับการวางยาและกรณีสัตว์ป่วยที่ไม่สามารถหายใจได้ และเครื่องติดตามสัญญาณชีพ เป็นต้น  และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ โรงพยาบาลสัตว์ พอว์ บัดดี้ ฯ มีทีมบุคลากรแพทย์ ที่มีประสบการณ์สูงทำงานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับ มีความเชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือ และการวินิจฉัยโรค การประเมินอาการ เพื่อวางแผนการรักษาและพยาบาลได้ทันท่วงที เพื่อช่วยลดความเจ็บปวดและความทรมานของสัตว์เลี้ยงให้ได้โดยเร็ว เพราะการแพทย์ฉุกเฉิน คือการช่วยเหลือได้เร็วและทันการณ์ หมายถึงโอกาสในการรอดชีวิตของสัตว์ก็มีสูงขึ้นเช่นกัน

“เราได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้แน่ใจว่ามียาและเวชภัณฑ์ รวมถึงเครื่องมือจำเป็นที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษา  เพราะจากประสบการณ์การทำงานทำให้รู้ว่า  โอกาสในการรักษาหรือมีชีวิตรอดขึ้นอยู่กับความเร็วและประสิทธิภาพในการจัดการภาวะฉุกเฉิน ณ ขณะนั้น ทางเรามีทีมสัตวแพทย์ด้านการรักษาแบบฉุกเฉินที่เชี่ยวชาญ มียาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เพราะต้องยอมรับว่ามีสถานพยาบาลสัตว์เปิดขึ้นจำนวนมากก็จริง แต่หากสัตว์ป่วยที่อยู่ในภาวะที่ต้องช่วยเหลือแบบฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสัตว์ พอว์ บัดดี้ฯ จึงขอเป็นหนึ่งทางเลือกให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ต้องการนำสัตว์ป่วยมารับการรักษาช่วยเหลือได้ในทุกเวลา เพื่อหวังว่าสัตว์ป่วยที่เข้ามารักษาจะได้กลับบ้านไปอย่างปลอดภัย”สพ.ญ. นันทิยา  เจริญรัศมีโสภา กล่าว

สำหรับสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้น มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง เห็นได้จากการเปิดโรงพยาบาล และคลีนิคจำนวนมาก เพราะตลาดเพ็ท แคร์ (pet Care) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 10% อย่างไรก็ตาม ด้วยตลาดที่เติบโตขึ้นทุกปี ทำให้มีโอกาสในการขยายธุรกิจอีกมาก

***บริการโรงแรมและรับฝากสัตว์ป่วย***

นอกจากนั้นทางโรงพยาบาลสัตว์ พอว์ บัดดี้ฯ  ยังมีบริการรับฝากเลี้ยง โรงแรมสำหรับสัตว์เลี้ยง และรับแอดมิทสัตว์ป่วย โดยมีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเจ้าของจะได้รู้สึกอุ่นใจที่จะฝากเจ้าเท้าปุยเมื่อต้องเดินทางไปทำธุรกิจหรือท่องเที่ยว

โรงพยาบาลสัตว์ Paw’s  Buddy Hospital (พอว์ บัดดี้  ฮอสพิทัล) เพื่อนรักเข้าเท้าปุย ตั้งอยู่ถนนเลียบคลองสอง  แยกซาฟารีเวิลด์  ตรงข้ามกับตลาดนัด หมู่บ้านมโนรมณ์ 4  เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง 

 โทรขอคำปรึกษาหรือสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์  08 4091 9978 

 Line @paw.s.buddy  

เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/paw.s.buddy.hospita

 #โรงพยาบาลสัตว์พอว์บัดดี้  #แอดมิทสัตว์ป่วย24ชั่วโมง  #ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน #ผ่าตัดฉุกเฉิน #รับฝากเลี้ยง #ถนนเลียบคลองสอง  #คลองสามวา #คู้บอน