Update Newsสังคมสังคม/CSR

รมว.พม. ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ ขับเคลื่อน “เข็กน้อยโมเดล”

วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะผู้บริหารกระทรวงพม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง บ้านเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมรับฟังรายงานการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง (เข็กน้อยโมเดล : พระธรรมจาริกสานงาน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน) โดยพระภูวนารถ เจ้าอาวาสอาศรมพระธรรมจาริก


 

รวมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกระทรวงพม. ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนี้เป็นประธานการประชุมทีม พม. (One Home) จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสังคมให้กับทีม พม. (One Home) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์