Update Newsสังคม

รมว.พม.หารือรมช.ออสเตรเลีย แก้ปมการรับบุตรบุญธรรมข้ามประเทศ

   

วันนี้ (26 เม.ย. 60) เวลา 15.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)พร้อมด้วย นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ให้การต้อนรับ นายเซด เซเซลจา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมและกิจการพหุวัฒนธรรม แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และนายพอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยพร้อมคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือการดำเนินการของประเทศไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัย การโยกย้ายถิ่นฐาน การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเพื่อตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม และกิจการด้านพหุวัฒนธรรม รวมทั้งการรับบุตรบุญธรรมข้ามประเทศซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ฝ่ายออสเตรเลียให้ความสนใจเป็นพิเศษ


พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า ในช่วงเช้า นายเซด เซเซลจา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมฯ และคณะ ได้เยี่ยมชม สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เพื่อศึกษาการดำเนินงานของประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือ เด็กที่มีปัญหาทางสังคม รวมทั้งการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ โดยคณะผู้บริหาร ดย. รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถีและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การต้อนรับ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อว่า สำหรับในช่วงบ่าย ตนได้ให้การต้อนรับนายเซด เซเซลจา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมฯ และคณะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือการดำเนินการของประเทศไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัย การโยกย้ายถิ่นฐาน การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเพื่อตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม และกิจการด้านพหุวัฒนธรรม รวมทั้งการรับบุตรบุญธรรมข้ามประเทศ 

ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ฝ่ายออสเตรเลียให้ความสนใจเป็นพิเศษ ทั้งนี้ นายเซด เซเซลจา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมฯ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นของประเทศไทย รวมทั้งเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย ที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งการหารือในครั้งนี้ นับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระหว่าง สองฝ่าย รวมทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการที่จะส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่ผ่านมาได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กด้อยโอกาส ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับ นายเซด เซเซลจา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมฯ และหวังว่าจะได้ประสานความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายออสเตรเลีย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมข้ามประเทศ ซึ่งจากการประเมินผลทราบว่า เด็กจากสถานสงเคราะห์ที่ครอบครัวชาวออสเตรเลียรับเป็น บุตรบุญธรรม ได้รับการอบรมเลี้ยงดูเป็นอย่างดี 
 
“สำหรับอนาคตฝ่ายไทยและออสเตรเลียจะมีความตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการทำงานมากขึ้น อาทิ การส่งผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายออสเตรเลียมาฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย โดยเฉพาะในด้านสวัสดิการสังคมและการรับ บุตรบุญธรรมข้ามประเทศ ทั้งนี้ จะเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายที่จะได้มีโอกาสในการประสานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หลังจากการหารือร่วมกัน ตนได้นำ นายเซด เซเซลจา รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมฯ และคณะ เยี่ยมชมและเลือกซื้อ “ผลิตภัณฑ์ ทอฝัน By พม.” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฝีมือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความคุ้มครองดูแลของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ณ ร้านวังสะพานขาว ” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวท้าย