Update Newsกีฬาสังคมสังคม/CSR

รมว.พม.เปิดครัวตำส้มตำ เสริฟทัพนักกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ 2018 ในงาน “เสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการ”

วันนี้ (1 พ.ย. 61) เวลา 11.30 น. ที่ห้องบอลรูม 1 – 2 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ” โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 450 คน ประกอบด้วย คณะนักกีฬาคนพิการ ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป


พลเอก อนันตพร กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 กำหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) ในการเสริมพลังให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตอิสระและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 6 - 13 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล จำนวนกว่า 300 คน ได้เข้าร่วมมหกรรม “กีฬาเอเชียนพาราเกมส์” (Indonesia Asian Para Games 2018) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยร่วมลงแข่งขัน จำนวน 14 ชนิดกีฬาจากทั้งหมด 17 ชนิดกีฬา เช่น กรีฑาเทเบิลเทนนิส บอคเซีย ยิงปืน และฟันดาบ เป็นต้น

 โดยคณะนักกีฬาพาราไทย สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยคว้าอันดับ 7 ของเอเชีย จากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ทั้งหมด 44 ประเทศ และถือเป็นอันดับ 2 ของประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วยเหรียญรางวัลรวม 106 เหรียญ ประกอบด้วย 23 เหรียญทอง 33 เหรียญเงิน และ 50 เหรียญทองแดง ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้จัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ” เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่คณะนักกีฬาคนพิการ ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง และฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวได้อย่างดีเยี่ยม และหนึ่งในผลงานสำคัญเป็นผู้ที่เคยฝึกอาชีพจากหน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. โดย พก. รวมถึงนักกีฬาทุกคน ที่ทุ่มเทกำลังแรงกายและใจในการฝึกซ้อมตนเองจนสามารถแสดงศักยภาพในเวทีกีฬาระดับโลก สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ“กระทรวง พม. ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับคณะนักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 ที่นำความสำเร็จและชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย โดยทุกคนได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจฝึกซ้อม อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค จนสามารถเข้าร่วมแข่งขันอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมถึงคณะครูผู้ฝึกสอนที่ทุ่มเทและเสียสละในการฝึกฝนให้กับนักกีฬาอย่างเข้มแข็ง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักกีฬาทุกคนจะยังคงมุ่งมั่น ตั้งใจ และพัฒนาทักษะความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสุขความสำเร็จในชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมต่อไป” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย