Update Newsประชาสัมพันธ์

วปธ. ร่วมใจทำบุญมอบน้ำดื่ม “น้ำใจ”ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ (กลาง) นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ และตัวแทนนักศึกษา วปธ. รุ่นที่ 9 ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระเพล และเลี้ยงอาหารนักบวชเนกขัมมะ พร้อมมอบน้ำดื่ม "น้ำใจ" ในโครงการบวชเนกขัมมะปิดวาจา ครั้งที่ 9 ณ สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานพุทธเกษตร ดินแดนสุขาวดี คลอง 6 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี