Update Newsสังคม

สคช. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย-ญี่ปุ่น )จัดทำมาตรฐานอาชีพมาตรวิทยา

นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช. ) (ที่ 5 จากซ้าย ) ร่วมลงนามกับนายสุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย-ญี่ปุ่น ) ) (ที่ 4 จากซ้าย ) ให้สมาคมฯ เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชามาตรวิทยา ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนากำลังคนในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับมาตรวิทยา ให้สามารถพัฒนามาตรฐานเทียบเท่าสากลต่อไป โดยงานนี้จัดขึ้น ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อเร็วๆนี้