Update Newsสังคมสังคม/CSR

สค. ห่วงใยใส่ใจทุกครอบครัว ชวนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยไร้ความรุนแรง

นวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แสดงความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562 ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้ 

พร้อมเชิญชวนร่วมแสดงพลังเป็นอีกหนึ่งเสียงในการรวมใจยุติความรุนแรง “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงในสังคมในทุกรูปแบบ” ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ http://plan.dwf.go.th/public/campaign.do เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเอง ครอบครัว และสังคม 


นายเลิศปัญญา กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลและขับเคลื่อนภารกิจในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สค. จึงมุ่ง “สร้างพื้นที่เป้าหมาย ขจัดภัยความรุนแรง” ไว้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนคนไทย ภายใต้แนวคิดที่ว่า “บ้านปลอดภัย ชุมชนห่วงใย ไร้ความรุนแรง” ส่งเสริมให้ชุมชนมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต) เพื่อช่วยเหลือดูแลคนในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ในการร่วมกันป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว หลายท่านอาจมีข้อสงสัยและเกิดคำถามได้มากมายว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร 

ในส่วนนี้ จริง ๆ แล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถช่วยเป็นพลังสำคัญในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศได้ ด้วยการไม่นิ่งเฉย และไม่ยอมรับ เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรง เพราะการทะเลาะวิวาททั้งภายในและภายนอกครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสังคมด้วย หากเราทุกคนช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือเยียวยากัน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงตัวเข้าช่วยเหลือด้วยความระมัดระวังอย่างปลอดภัยในภาวะเร่งด่วน หรือแจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีก็ถือเป็นบุญใหญ่ที่ได้ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะตกทุกข์ได้ยากอยู่ในขณะนั้นอีกด้วย 


นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ 2562 นี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงพลังเป็นคนหนึ่งที่จะ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ” ด้วยการลงชื่อผ่านเว็บไซต์แบบออนไลน์ ตามลิ้งค์นี้ http://plan.dwf.go.th/public/campaign.do หรือ QR code ข้างท้ายนี้ จากนั้น สค. จะมีการสุ่มรายชื่อให้เป็นผู้โชคดีได้รับของขวัญหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ สค. จัดให้ และมอบเกียรติบัตรในการแสดงออก 

หากกรณีผู้โชคดีเป็นผู้นำชุมชนหรือองค์กร อาจได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงในพื้นที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาพักอาศัยอยู่ และหากพบเห็นการกระทำความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบสามารถแจ้งเหตุหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม พม. สายด่วน 1300 โทรฟรี 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ หรือเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข หรือสถานีตำรวจทุกแห่ง 


“ปีใหม่ผ่านไปเร็วทุกปี ขอให้ใจเย็นๆ หลีกเลี่ยงความรุนแรง เที่ยวเมืองไทย เที่ยวทั้งครอบครัว” นายเลิศปัญญา กล่าวในตอนท้าย