Update Newsกระทรวงมหาดไทยสังคม/CSR

สพจ.นนทบุรี รวมน้ำใจร่วมจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 13 มกราคม 2567 : นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี /สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ภายในงานมีฐานกิจกรรมให้ความรู้ สร้างสรรค์ และสนุกสนาน เสริมพัฒนาการให้แก่เด็ก อาทิ ซุ้มเกมส์จากหน่วยงานต่าง ๆ 47 ฐาน ชมการแสดง ณ เวทีกลาง พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ ขบวนพาเหรด อาหาร น้ำ แจกฟรี(เฉพาะผู้ลงทะเบียนเข้างาน) ของขวัญกว่า 12,000 ชิ้น 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ในการนี้ นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เยี่ยมชมและมอบของรางวัลให้แก่เด็กที่ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ซุ้มของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนของรางวัลมากกว่า 200 ชิ้น จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนนทบุรี และเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อส่งมอบให้แก่เด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 "มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย" โอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้เชิญชวนผู้ปกครองที่มาร่วมงาน ดาวน์โหลด Click ชุมชน เรียนรู้ ดูเที่ยว ทั่วไทย อีกด้วย

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ : ภาพข่าว

#กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ
#กองทุนชุมชน
#กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#SDGTH
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#cdd
#changeforgood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดนนทบุรี
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ