Update Newsสังคม

สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศเข้าเยี่ยมชมกสทช.

พล.ต.อ.ดร.ชิดชัย วรรณสถิต (คนที่ 4 จากขวา) ประธานอนุกรรมมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนและการดำเนินงานของกองทุนจากนายนิพนธ์ จงวิชิต (คนที่3  จากขวา) รักษาการผู้จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กทปส.) ณ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. เมื่อเร็วๆนี้