Update Newsสังคม

“สมเด็จพระสังฆราช” เสด็จเป็นองค์ประธานเททอง หล่อพระพุทธรูปทองคำปางถวายเนตร ๙ นิ้ว พุทธศิลป์รัตนโกสินทร์ องค์แรกของไทย

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ วัดป่ามณีกาญจน์ ต. ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานพิจารณาผ้าป่าเพื่อสมทบทุน มูลนิธิพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และทรงเป็นองค์ประธานเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำปางถวายเนตร ๙ นิ้ว ซึ่งเป็นพระพทธรูปประจำวันประสูติ น้ำหนักทองคำ ๑๕ กิโลกรัม หรือ ทองคำ ๙๙๐ บาท  นับเป็นพระพุทธรูปทองคำแท้ปางถวายเนตร พุทธศิลป์รัตนโกสินทร์องค์แรกของประเทศไทย โดยมี พลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำคณะศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมในพิธี

   

   

ในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนมูลนิธิพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และเททองพระพุทธรูปในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาตั้งแต่ปี  ๒๕๒๓ นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๓๗ ปี เพื่อใช้ในการสงเคราะห์ภิกษุสามเณร และคนไข้อนาถา ที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  เพื่อสงเคราะห์นักเรียนที่ขาดแคลนมีความประพฤติดีงาม ที่ประสงค์จะได้ศึกษาเล่าเรียน และเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ  โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองทุกรูปแบบ


มูลนิธิพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และสร้างคุณูปการแก่ภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปเป็นอันมาก แต่ก็ยากที่จะทำสัมฤทธิ์ผลได้ตามที่ต้องการ เพราะทุนมูลนิธิที่อาศัยดอกผลอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ ดังนั้น คณะศิษยานุศิษย์ผู้มีสำนึกในคุณูปการของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จึงได้ร่วมกันหาทุน ด้วยการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น

ประกอบกับในวาระที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ผู้ทรงเป็นประธานมูลนิธิ ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราช นับเป็นมหามงคลอย่างยิ่งแก่คณะศิษยานุศิษย์ จึงพร้อมใจกันหล่อพระพุทธรูปปางถวายเนตร ซึ่งเป็นปางประจำวันประสูติ  พุทธศิลป์รัตนโกสินทร์ ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว องค์พระสูง ๕๑ เซนติเมตร ไม่รวมฐาน มีน้ำหนักทองคำประมาณ ๙๙๐ บาท หรือประมาณ ๑๕ กิโลกรัม นับเป็นพระพุทธรูปทองคำแท้ปางถวายเนตร พุทธศิลป์รัตนโกสินทร์องค์แรกของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นการจัดทำอุทเทสิกเจดีย์ในพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชา และจะนำไปประดิษฐาน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในลำดับต่อไป

ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ทรงประกอบพิธีพิจารณาผ้าป่า ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำปางถวายเนตร  ประทานสัมโมทนียกถา ประทานของที่ระลึกจำนวน 165 ราย และทรงปลูกต้นรวงผึ้ง อันเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑ ต้น  


 ผู้มีจิตศรัทธายังคงสามารถร่วมสมทบทุนในกองบุญ บัญชี “อนุสรณ์สถาน หลวงปู่ฝั้น อาจาโร” ธนาคารกรุงไทย สาขาทองผาภูมิ เลขที่บัญชี 718-0-22768-4  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.  02-449-2234 และเว็บไซต์วัดป่ามณีกาญจน์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  http://www.watpamaneekarn.com