Update Newsยานยนต์สังคม

“สยามไดกิ้นเซลส์” ร่วมพิธีถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 9 พร้อมรับมอบเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐาน เดินหน้าหนุนเยาวชนไทย ชิงชัยฝีมือแรงงานระดับอาเซียน

    

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด นำทีมโดย มร.ฮิโตชิ ทานากะ ผู้จัดการใหญ่ และ บัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมพิธี พร้อมรับมอบป้ายเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานและป้ายเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านระบบปรับอากาศ ตอกย้ำความเป็นสถานประกอบการมาตรฐาน พร้อมมอบทุนการศึกษา เดินหน้าสนับสนุนเยาวชนไทย ชิงชัยฝีมือแรงงานระดับอาเชียน

   

   

 มร. ฮิโตชิ ทานากะ (Mr.Hitoshi Tanaka) ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เปิดเผยในงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า นับเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่คณะผู้บริหาร บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะในครั้งนี้ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ท่านทรงสร้างสรรค์คุณูปการอเนกอนันต์พระราชทานแก่ประเทศไทย ทรงมีพระอัจฉริยภาพรอบด้าน รวมถึงงานการช่างจนได้รับการยกย่องเทิดทูนในฐานะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

“และในโอกาสอันดีนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้านระบบปรับอากาศไดกิ้น ได้เข้ารับมอบป้ายเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐาน และป้ายเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านระบบปรับอากาศ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นการรับรองว่าเราเป็นสถานประกอบการที่ได้พัฒนาช่างฝีมือแรงงานผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเครื่องหมายฯ นี้จะสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและการให้บริการแก่ผู้บริโภค นับเป็นกำลังใจสำคัญให้เรามุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์ในการฝึกอบรม และพัฒนาฝีมือแรงงานช่าง เพื่อผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ”

มร.ทานากะ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเครื่องปรับอากาศ ทั้งแรงงานใหม่และแรงงาน

ในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพช่าง ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่มีฝีมือในตลาดแรงงาน ให้สามารถติดตั้งได้อย่างถูกต้อง และได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) “ในวันลงนามความร่วมมือฯ ครั้งนั้น เราได้ให้ความสนับสนุนครุภัณฑ์การฝึกเครื่องปรับอากาศ รุ่น FTKC 9,000 BTU จำนวน 14 เครื่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 530,000 บาท ซึ่งกรมฯได้ดำเนินการมอบให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดที่เกี่ยวข้อง นำครุภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการจัดฝึกอบรมให้แก่แรงงาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป”

“สำหรับการดำเนินการในทางปฎิบัตินั้น เราได้ร่วมกับกรมฯ โดยเริ่มจากโครงการ “ช่างแอร์ดีดี เฟส 1” เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนที่ใช้สารทำความเย็น R32 ซึ่งผลการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจและตอบรับอย่างดียิ่ง จากกลุ่มช่างเครื่องปรับอากาศ เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก”

“ต่อมา ในปี 2559 สยามไดกิ้นเซลส์ ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร “ช่างแอร์ดีดี เฟส 2” เพื่อมอบโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และต่อยอดสู่การสร้างธุรกิจ ให้การอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมมอบวุฒิบัตรรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับโครงการระยะที่ 2 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 โดยมีการจัดฝึกอบรม พร้อมมอบเครื่องปรับอากาศไดกิ้น 9000 BTU จำนวน 15 เครื่อง รวมมูลค่า 231,000 บาท ให้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดฝึกอบรมตามแผนพัฒนาดังกล่าว”

มร.ทานากะ ยังเปิดเผยด้วยว่า บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้มอบเครื่องปรับอากาศระบบสารทำความเย็น R22 จำนวน 3 เครื่อง ให้กับสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อใช้สำหรับการฝึกซ้อมของเยาวชน สาขาเทคโนโลยีระบบสารทำความเย็น จำนวน 2 คน ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2559 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1สมุทรปราการ พร้อมมอบทุนการศึกษาและเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 2 ทุน ให้แก่ ปิยนันท์ ชาวปลายนา อายุ 21 ปี จบการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และ เกียรติภูมิ เนื่องแป้น อายุ 20 ปี จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองบัว ซึ่งทั้ง 2 คน ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 18-29 กันยายน ที่ผ่านมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

“ไดกิ้น” นับเป็นแบรนด์ผู้นำนวัตกรรมด้านระบบปรับอากาศของโลก ได้เป็นผู้ริเริ่มใช้สารทำความเย็น R32 ในเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยเป็นครั้งแรก ซึ่งมีประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง นอกจากจะมีคุณสมบัติไม่ทำลายชั้นโอโซนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนน้อยกว่าสารทำความเย็นปัจจุบัน R410A ถึง 3 เท่า และยังให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นมากกว่า R22 ถึง 60% จึงเป็นเหตุให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น R32 ผสานกับระบบอินเวอร์เตอร์ที่ช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี ทำให้ค่าประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน (หรือ Seasonal Energy Efficiency Ratio) สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย โดยผ่านการรับรองโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย