Update Newsประชาสัมพันธ์สังคม/CSR

สวธ.จับมือสมาคมนักร้องฯ จัดงานเชิดชูครูเพลง ศิลปินแห่งชาติ รวมพลนักร้องคุณภาพขึ้นเวทีคอนเสิร์ต “พลังแห่งรัก สุเทพ วงศ์กำแหง”

            ด้วย 4 หน่วยงานหลักทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง ร่วมกันจัดงานเชิดชูครูเพลง ศิลปินแห่งชาติ ในคอนเสิร์ต “พลังแห่งรัก สุเทพ วงศ์กำแหง” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 รอบ 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

           พบกับปรากฏการณ์รวมพลังแห่งรักจาก ศิลปินแห่งชาติ นักร้องคุณภาพและนักดนตรี รวมกว่า 80 คน  ร่วมส่งพลังแห่งรักผ่านบทเพลงของ สุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี 2533 นายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผู้มีพรสวรรค์ในด้านการร้องเพลง เจ้าของฉายา “เสียงขยี้แพรในฟองเบียร์” ที่หลายคนรู้จักกันดีด้วยมีผลงานเป็นที่รู้จักมากมาย อาทิ รักคุณเข้าแล้ว เพียงคำเดียว เสน่หา จงรัก เท่านี้ก็ตรม ครวญ ในโลกแห่งความฝัน โลกนี้คือละคร ใจพี่ คืนหนึ่ง ดาว คืนนี้พี่คอยเจ้า คีรีบูนบิน บ้านเรา ฯลฯ ซึ่งแต่ละเพลงสุเทพ วงศ์กำแหง ถ่ายทอดบทเพลงได้อย่างไพเราะและมีเสน่ห์ บทเพลงล้วนมีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจ ได้รับความนิยมติดหูผู้ฟังทุกยุคทุกสมัย ดังคำที่สุเทพ วงศ์กำแหง ได้เคยกล่าวไว้ว่า “เสน่ห์ของเพลง ลูกกรุงคือความละเมียดละไมของถ้อยคำ การขับร้องที่ใช้ลมหายใจยาวๆ ใช้ความรู้สึกทางอารมณ์ทางการขับร้อง คนที่เคยฟังเพลงสมัยเก่าจะพบว่ามีทั้งสำบัดสำนวน สัมผัส ถ้อยคำที่ไพเราะ สะท้อนให้เห็นว่าคนสมัยก่อนรู้จักการใช้ภาษา มีสัมผัสนอกสัมผัสใน”

คอนเสิร์ต “พลังแห่งรัก สุเทพ วงศ์กำแหง” ถ่ายทอดบทเพลงของ สุเทพ วงศ์กำแหง โดย 4 ศิลปิน แห่งชาติ สุประวัติ ปัทมสูต – เศรษฐา ศิระฉายา – จินตนา สุขสถิตย์ – วิรัช อยู่ถาวร และนักร้องคุณภาพ  สุดา ชื่นบาน, ฉันทนา กิติยพันธ์, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, ศรีไศล สุชาตวุฒิ, นฤพนธ์ ดุริยพันธ์, วินัย พันธุรักษ์, วิชัย ปุญญะยันต์, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, นีรนุช ปัทมสูต, โฉมฉาย อรุณฉาน, ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล, อุมาพร บัวพึ่ง, จิตติมา เจือใจ, วิระ บำรุงศรี, ชรัมภ์ เทพชัย, รณชัย ถมยาปริวัฒน์, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, กัณพล ปรีดามาโนช, สุชาติ ชวางกูร, มัม ลาโคนิคส์, ไกรวิทย์ พุ่มสุโข, บูรพา – ญาดา อารัมภีร, พรหมเทพ เทพรัตน์, ฎากร เทพทอง, อุไรวรรณ ทรงงาม, วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ, โชติมา ช่วงวิทย์, คณิตตา จิตต์เจริญ, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ ฯลฯ บรรเลงโดย วงเฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดย วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ)