Update Newsศิลปวัฒนธรรม

สวนนงนุชพัทยา แห่เทียนยักษ์เข้าพรรษา สูงกว่า 2 เมตร นักท่องเที่ยวร่วมชมคึกคัก

สวนนงนุชพัทยา จัดขบวนแห่เทียนพรรษายิ่งใหญ่ตระการตา ต้นเทียนยักษ์ความสูงกว่า 2 เมตร แกะสลักลวดลายไทย และสื่อเรื่องราวพระพุทธศาสนา ตั้งตระหง่านอยู่หลังพญานาคราช ท่ามกลาง นทท.ไทย-ต่างชาติ นับพันคนเข้าร่วมชม 


เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ได้จัดให้มีขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ สวนนงนุชพัทยา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีการจัดริ้วขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ และมีความสวยงามตระการตา ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินับพันคนเข้าร่วมชมความงาม


   

   

นายกัมพล กล่าวว่า ขบวนแห่เทียนพรรษาในปีนี้ประกอบด้วย ต้นเทียนยักษ์ความสูงกว่า 2 เมตร แกะสลักลวดลายไทย และสื่อเรื่องราวพระพุทธศาสนา ตั้งตระหง่านอยู่หลังพญานาคราช ที่มีความสวยสดงดงาม และมีนางฟ้าอัปสรสวรรค์นั่งประดับอยู่คู่ต้นเทียน ติดตามด้วยริ้วขบวนการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้ง 4 ภาค ที่โดดเด่นจนเป็นที่เล่าขาน และขบวนช้างแสนรู้ที่ออกมาร่วมสร้างสีสันในแบบวิถีไทย ทั้งนี้ได้สื่อให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธ ตลอดจนเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ ได้ร่วมกันอนุรักษ์ รณรงค์ สืบทอดพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน อยู่คู่กับชาวพุทธและชาติไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และแสดงให้ชาวต่างชาติได้ประจักษ์ถึงความศรัทธาที่ชาวพุทธมีต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติอีกด้วย.


อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323