ประชาสัมพันธ์สังคม/CSR

ห้ามพลาด! การประมูลงานหัตถศิลป์ล้ำค่าชิ้นเดียวในโลก ผลงานสร้างสรรค์ของครู เพื่อเป็นทุน “ครูช่วยครู” 3 ก.พ.นี้ วันเดียว!

          การประมูลงานหัตถศิลป์ล้ำค่าชิ้นเดียวในโลก ผลงานสร้างสรรค์ของครู เพื่อเป็นทุน “ครูช่วยครู”  ในงาน “๑ ทศวรรษอัตลักษณ์แห่งสยาม” เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในเวลา 12.30 น.จากนั้น ในเวลา 13.30 น.เริ่มรายการช่วงที่ 1 ด้วยการแสดงชุด “เส็งกลอง” ต่อด้วย นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้นนำชมวีดิทัศน์ ผลงาน “ชิ้นพิเศษ” นำเสนอผลงานฝีมือ “ครู” ส่งผ่าน “จากมือ สู่มือ”

            ต่อด้วยรายการช่วงที่ 2 การแสดงชุด “เมขลา-รามสูรย์” จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานฝีมือ “ครู” ส่งผ่าน “จากมือ สู่มือ” ตามด้วยรายการช่วงที่ 3 การแสดงชุด “โนรา” แล้วนำเสนอผลงานฝีมือ “ครู” ส่งผ่าน “จากมือ สู่มือ”

            ทั้งนี้ งาน ๑ ทศวรรษอัตลักษณ์แห่งสยาม จัด ณ ห้อง Meeting Room3 ศูนย์การประชุมแห่ชาตสิริกิติ์ระหว่างเวลา 13-16.00 น.

กิจกรรม #จากมือสู่มือ #วันเดียวเท่านั้น #หัตถศิลป์ล้ำค่าเก็บรักษาให้ลูกหลาน จัดโดย SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) #ประมูลงานหัตถศิลป์ล้ำค่า #ชิ้นเดียวในโลก