Update Newsสังคมสังคม/CSR

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้เดินทางพร้อมคณะตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนและการดำเนินงานในด้านต่างๆของโรงเรียน โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พล.ต.ต.สมคะเน โพธิ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา พลเรือตรี กนกพล พิมพ์ทอง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ นายจักรพงษ์ เอียบสกุล ผูอำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษาพื้นที่จังหวัดพังงา คณะครูอาจารย์โรงเรียนตลอดจนนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะกว่า 400 คนให้การต้อนรับ

จากนั้นองคมนตรีได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมไอยรา พร้อมรับชมวีดีทัศน์บรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมกับมีนายจักรพงษ์ เอียบสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้รายงานเพิ่มเติมถึงการดำเนินรวมทั้งข้อเสนอความเห็นด้านต่างๆอาทิ เรื่องความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของเด็กนักเรียนที่ช่วงผ่านมาเกิดจากความแห้งแล้งยาวนานทำให้น้ำขาดแคลน จึงต้องเร่งปรับปรุงระบบการเก็บน้ำและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด เรื่องจุดกลับรถที่อยู่ห่างจากโรงเรียนมากทำให้เดือดร้อนทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง เมื่อมารับส่งบุตรหลาน เรื่องคูระบายน้ำหน้าโรงเรียนที่ต้องมีช่องระบายน้ำเพิ่มช่วงหน้าฝน

เรื่องการตกแต่งต้นไม้ที่บางจุดมีต้นไม้ใหญ่ล้มใส่อาคารโรงเรียนช่วงมรสุมลมแรง เรื่องตู้จัดเก็บชุดเครื่องแบบเครื่องนุ่งห่มของนักเรียนช่วงอากาศชื้นส่งในต่อชุดอับชื้น โดยองคมนตรีได้รับทราบพร้อมทั้งให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหาทางแก้ไข พร้อมทั้งได้เสนอแนวทางการเรียนการสอนรูปแบบใหม่อาทิระบบ ai เข้ามาให้ได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม

ต่อจากนั้นองคมนตรีได้ไปเยี่ยมชมการแสดงกิตกรรมและนิทรรศการของนักเรียน พร้อมทั้งได้เดินทางไปหอประชุม 2 คณะครู ผู้บริหารส่วนราชการและนักเรียนให้การต้อนรับ จากนั้นองคมนตรีประธาน กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุคราะห์ในพระบรมราชูถัมภ์ ได้ขึ้นบนเวทีเพื่อถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

จากนั้นองคมนตรีได้รับชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนฯ พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่นักเรียนก่อนมอบสิ่งของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนนักเรียนก่อนเดินทางกลับ

ภาพข่าว
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา