Update Newsกีฬาสังคมสังคม/CSR

อดีตปลัดฯ พม.ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเชียงรายเกมส์

นายไมตรี อินทุสุต กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม และ อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผอ.โรงเรียน อบจ.เชียงราย ได้ให้เกียรติมอบเหรียญแก่นักกีฬายกน้ำหนัก รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 105 กก. และปิดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในการแข่งขันกีฬา เชียงรายเกมส์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.40 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัด เชียงราย 

ซึ่งหน่วยงาน พม เชียงรายได้รับมอบหมายให้เป็นอนุกรรมการจัดการแข่งขันยกน้ำหนัก ตลอดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2561