Update Newsธุรกิจ-เศรษฐกิจพาณิชย์

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เตรียมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ งานหุ้นส่วนเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นพ่องานนำทัพจัดงานหุ้นส่วนเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชาระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้แนวคิด “Forging Ahead Towards Sustainable Economic Growth” ซึ่งภายใต้งาน ประกอบด้วย การประชุมของภาครัฐและภาคเอกชนไทย-กัมพูชา การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)และการสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป

สำหรับการเจรจาจับคู่ธุรกิจจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมอินโดจีน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีผู้ประกอบการไทยและกัมพูชาจาก 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม (รวมถึงอาหารเสริม) อุปโภคบริโภค(รวมถึงสินค้าสุขภาพและความงาม) เครื่องจักรกลการเกษตร และยานยนต์ จักรยานยนต์ และอะไหล่


งานนี้อธิบดีใส่เกียร์เดินหน้าเต็มลูกสูบด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าชายแดนรวมทั้งขยายและต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับกัมพูชาและมั่นใจว่ากิจกรรมของกรมการค้าต่างประเทศในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้มูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับกัมพูชาในภาพรวมรวมถึงการค้าชายแดนขยายตัวสูงขึ้น นอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศจะทำงานเชิงรุกเพื่อพัฒนาการค้ารูปแบบใหม่ๆ
ที่จะช่วยส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างสองประเทศต่อไป