Update Newsสังคม

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมยินดีบริษัทสื่อสากลรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ป้องทุจริต

    

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น.นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นเกียรติและเป็นประธานในงานแสดงความยินดีในโอกาสที่บริษัทสื่อสากล ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติอันดับหนึ่ง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทำคุณงานความดี ในการส่งเสริมป้องกันการปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อ“เธอคือแรงแห่งลมหายใจ” โดยมีนายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานมูลนิธิกล่าวขอบคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน ” ณ ห้องรอยัล จูบิลี IMPACT เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 

ซึ่งโครงการลมหายใจไร้มลทินเป็นโครงการที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดร่วมกับบริษัทสื่อสากลมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตโดยผ่านการประกวดในกิจกรรมต่างๆเช่นการประกวดวาดภาพเรียงความ หนังสั้น กิจกรรมร่วมรณรงค์ รวมทั้งการจัดค่าย ลมหายใจไร้มลทิน เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมค่าย ฯ เป็นแกนนำในการขยายผลสร้างเครื่อข่าย ในสถานศึกษาเพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป