Update Newsแหล่งเที่ยวไลฟ์สไตล์

“อลังการ !!” ตรุษจีนปากน้ำโพ นครสวรรค์

เริ่มแล้วบรรยากาศสีสันความงดงามในพิธีเปิดตรุษจีนปากน้ำโพ นครสวรรค์  ซึ่งมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560  12 วัน 12 คืน ไหว้เจ้าขอพรจากเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพอันศักดิ์สิทธิ์..เที่ยวชมหุ่นโคมไฟจีน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ซุ้มเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ โคมไฟยักษ์ ใหญ่ที่สุดในโลกมังกร ๙ ตัว เสริมมงคลชมการแสดงจากองค์กรและสถาบันการศึกษา ณ เวทีต้นน้ำเจ้าพระยา วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ชมขบวนแห่กลางคืน
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ชมขบวนแห่กลางวัน