Update Newsสังคม

ออฟฟิศเมท ลงนามร่วมมือทางวิชาการ กับ ม. ศรีปทุม

นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจออฟฟิศเมท (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม (คนกลาง) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยทางออฟฟิศเมทรับนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเรียนรู้งานเพื่อสร้างความพร้อมในการทำงานให้แก่นักศึกษา ผ่านประสบการณ์การทำงานตรงกับบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คนที่ 6 จากซ้าย), นางพิมพ์ตะวัน ทัลวัลลิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจออฟฟิศเมท (คนที่ 2 จากซ้าย) นายไชยวัฒน์ จงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจออฟฟิศเมท (คนที่ 1 จากซ้าย) และ อาจารย์ นักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม