Update Newsการเงินธุรกิจ-เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

ออมสิน ออกสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี หน่วยละ 20 บาท รับดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาท/ปี

ธนาคารออมสิน ส่งเสริมการออมต่อเนื่อง ด้วยการออกสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี เปิดรับฝากตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป อายุสลาก 1 ปี หน่วยละ 20 บาท ฝากครบ 1 ปี รับดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาท/ปี พร้อมลุ้นถูกรางวัลเลขสลากถึง 12 ครั้ง เงินรางวัลสูงสุด 2 ล้านบาท 1 รางวัล ดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับยกเว้นภาษี

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มุ่งมั่นทำหน้าที่ส่งเสริมการออม และนำเสนอรูปแบบการออมผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนภาคการออมอย่างยั่งยืน โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างต่อเนื่อง 

ล่าสุดนี้ ธนาคารฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีผลตอบแทนที่น่าสนใจ และจูงใจให้เกิดการเริ่มต้นการออม ด้วยการเปิดรับฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี (สลากดิจิทัล : Digital Salak on MyMo) ซึ่งเหมาะกับผู้ฝากในกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษา ชั้นเตรียมอุดมศึกษา วัยเริ่มต้นทำงาน จนถึงวัยทำงาน ซึ่งต้องการเริ่มต้นการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และใช้ Mobile Banking เครื่องมือฝากเงินในยุคดิจิทัล โดยจะเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ผ่าน Mobile Banking หรือ MyMo ของธนาคารออมสินเท่านั้น

สำหรับสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี อายุสลาก 1 ปี เปิดรับฝากหน่วยละ 20 บาท (1 หน่วยต่อ 1 หมายเลข) ฝากครบ 1 ปี ได้ดอกเบี้ยหน่วยละ 0.05 บาท (คิดเป็น 0.25% ต่อปี) โดยธนาคารฯ จะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอน หากถูกรางวัล ธนาคารฯ จะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล ซึ่งดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษี แต่หากผู้ฝากถอนคืนก่อนสลากครบอายุ โดยฝากครบ 6 เดือน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้ดอกเบี้ยหน่วยละ 0.02 บาท (คิดเป็น 0.10% ต่อปี) ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 6 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย และถ้าถอนคืนก่อน 3 เดือน จะถูกหักส่วนลดหน่วยละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ ในระหว่าง 1 ปีที่ถือสสลาก ผู้ฝากมีสิทธิ์ลุ้นถูกรางวัลจากการออกรางวัลเลขสลากทุกวันที่ 16 ของเดือน เป็นจำนวน 12 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก โดยมีรางวัลสูงสุด รางวัลที่ 1 มูลค่าเงินรางวัล 2 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 มูลค่าเงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 – 5 และรางวัลเลขท้าย 4 ตัว (กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และ รางวัลที่ 2) โดยการออกรางวัลนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (Facebook : TV5HD1) และสลากจะหยุดจำหน่ายในวันที่ 16 ของทุกเดือน โดยธนาคารฯ เปิดวงเงินรับฝากสำหรับงวดแรก 12,000 ล้านบาท

ผู้รักการออมและชื่นชอบการรับโชคไม่ควรพลาด เพราะเงินฝากสลากออมสินพิเศษ 1 ปี รุ่นนี้ คำนึงถึงผู้ฝากที่ชอบการฝากระยะเวลาไม่ยาวนักและยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือน ฝากครบ 1 ปี รับเงินต้น พร้อมผลตอบแทนที่ไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วย ซึ่งธนาคารฯ ต้องการเน้นเงินฝากสำหรับผู้เริ่มต้นในการออมจำนวนไม่มากก็ฝากได้แล้ว ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด.