Update Newsสังคมสังคม/CSR

อำเภอบ้านบึง ตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด – 19

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 นายนายพิสิษฐ์ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ บริเวณบนถนน 344ขาเข้าชลบุรีหน้าศูนย์โตโยต้าบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ครอบคลุมทุกพื้นที่ แบบบูรณาการ จำนวน 17 จุดใน11 อำเภอ มีเจ้าหน้าที่จำนวน15 นาย ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ขนส่ง เจ้าหน้าตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และกลุ่มสมาชิก อสม. เพื่อคัดกรองเบื้องต้น มีการตรวจวัดอุณหภูมิ การลงทะเบียนเดินทาง รวมถึงการโหลดใช้แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนทุกคนเพื่อเก็บข้อไว้ หากมีปัญหาจะได้สามารถติดตามได้ง่าย


ด้านนายพิสิษฐ์ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง กล่าวว่า จากที่ทราบกันดีจังหวัดชลบุรี เป็น1ใน5 จังหวัดซึ่งต้องเป็นจังหวัดที่ควบคุมเข้มสูงสุด เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ค่อนข้างสูง อีกทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ออกมาตรการให้มีการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ครอบคลุมทุกพื้นที่ แบบบูรณาการ ในส่วนอำเภอบ้านบึงได้ตั้งจุดบริเวณนี้เพื่อตรวจรถทุกคันและมีการขอดูว่ามีใบรับรองอกนอกจังหวัดหรือไม่ ที่เป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี พร้อมมีการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายมีสูงหรือไม่ และตรวจสอบมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกกรณี และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
อย่างไรก็ตาม นายอำเภอบ้านบึง กล่าวอีกว่า ต้องขออภัยผู้เดินผู้ใช้รถใช้ถนนที่ช่วงนี้อาจไม่ได้รับความสะดวกบ้างแต่ก็เป็นความปลอดภัยของประชาชนในภาพรวม พร้อมตอบคำถามให้ชัดเจนกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อสามารถติดตามตัวต่อไป
ปริญญา/ข่าว/ภาพ