Update Newsพลังงานสังคมสังคม/CSR

ฮีโน่ We Care เดินหน้าโครงการ Hino Solar Powering a Sustainable Tomorrow

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย มิสเตอร์ เคน อิวาโมโต้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนจำหน่าย บริษัท พงษ์ภาคภูมิ (ชัยภูมิ) จำกัด ร่วมบริจาคระบบโซลาเซลล์แห่งที่ 3 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคอนไทย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดคุ้ม ภายใต้โครงการ Hino We Care กับแนวคิด “Hino Solar Powering a Sustainable Tomorrow” ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานสะอาด สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้สังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลังจากดำเนินการให้สถานศึกษาไปแล้ว 2 แห่ง ในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก

คุณดอกจัน เอื้อศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กล่าวว่า “ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ขอขอบคุณบริษัทฮีโน่ และผู้บริหารทุกท่านที่สนับสนุนอุปกรณ์และระบบโซลาเซลล์ ซึ่งถือเป็นการช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าได้ถึงปีละ 36,000 บาท นอกจากทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะได้รับประโยชน์แล้ว ยังส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มอีกด้วย โดยทางองค์การฯ จะนำงบที่ลดค่าไฟ ไปจัดสรรนำงบประมาณไปใช้พัฒนาด้านอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล หรือค่าสาธารณูปโภค


สำหรับ การบริจาคโซลาเซลล์มอบแสงสว่างจากพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยังคงเป็นกิจกรรมที่ฮีโน่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การการตอบแทนสังคม (Social Contribution) และความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนร่วม อาทิ ลูกค้า พันธมิตรคู่ค้า รวมถึงชุมชนใกล้เคียง และสังคม


สำหรับโครงการ HINO We Care ฮีโน่ตั้งเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับการพัฒนาสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น สามารถติดตามโครงการจาก Hino We Care เพื่อสร้างความสุข สนับสนุนรอยยิ้มให้กับสังคมไทยและโลกใบนี้ ทั้งในวันนี้และตลอดไปติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดีๆ ของฮีโน่ฯ เพิ่มเติมได้ที่ ได้ที่ www.hinothailand.com, Facebook : Hino Thailand Fan Club, Line : @hinoth, Youtube : Hino Thailand Official และ TikTok : @hinoth