ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม

เชิญร่วมบุญใหญ่ สร้างพระอุโบสถวัดไทยพุทธาราม ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

   
“ดนัย จันทร์เจ้าฉาย” ขอเชิญประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างวัดไทยพุทธาราม วัดไทยแห่งแรกในนครบริสเบน รัฐควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ซึ่งพระอุโบสถนี้ เป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยรัตนโกสินทร์ยุคใหม่ ที่ได้นำเอาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญามาถ่ายทอดคำสอนลงเป็นแบบพระอุโบสถที่สวยงาม โดยมีลักษณะของความสันโดษ และความสงบ ที่แฝงไปด้วยคติธรรมทางพระพุทธศาสนา และได้ออกแบบประยุกต์เข้ากับศิลปวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลียด้วย ซึ่งผู้ใดได้เห็นจะเกิดความศรัทธาและสามารถนำไปสู่ปัญญา ซึ่งเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ได้ในที่สุด

จึงขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ สมทบทุนสร้างพระอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 22 – 23 เมษายน พ.ศ.2560 ณ วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย โดย ร่วมบุญที่ “มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ” ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต เลขที่ 059-284905-9

สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิธรรมดี คุณณัฐอร โสภณ โทร 02-610-2353 / 098-945-4265
หรือ Facebook : มูลนิธิธรรมดี