Update Newsสังคมสังคม/CSR

เรียลลิตี้ธรรมะ “สามเณรปลูกปัญญาธรรม”ปี 8เครือซีพีและกลุ่มทรู เผย 12 ยุวชน

เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู สานต่อความสำเร็จเรียลลิตี้ธรรมะดูสนุกรายการแรกของเมืองไทย “โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 8” เปิดตัว 12 ยุวชนร่วมปลูกปัญญาธรรมสัญจรด้วยการเยือนภาคใต้เป็นครั้งแรก ณ สวนโมกข์ (วัดธารน้ำไหล) จ.สุราษฎร์ธานี มรดกสืบทอดแห่งสถานศึกษาและปฏิบัติธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งจากท่านพุทธทาสภิกขุ ภายใต้การดูแลของพระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล เรียนรู้ธรรมะ แนวคิด “ความรักจักรวาล : รัก-เรียน-เพียร-ให้” พร้อมชูกิจกรรมเด่น ส่งเสริมให้ยุวชนได้มีโอกาสสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อธรรมะด้วยตนเอง ต่อยอดการเผยแผ่พุทธธรรมอย่างมีเอกลักษณ์ตามแนวทางของท่านพุทธทาสภิกขุ 

เชิญชวนเป็นกำลังใจและชมถ่ายทอดสดเรื่องราวการใช้ชีวิตจริงตลอด 1 เดือนเต็มของเหล่าสามเณรน้อย ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 5,200 คนทั่วประเทศ ตั้งแต่ 19 เม.ย. – 19 พ.ค. นี้ ทางช่องเรียลลิตี้  ทรูวิชั่นส์ ช่อง 60, 99 และช่องเรียลลิตี้ เอชดี ทรูวิชั่นส์ ช่อง 119 หรือ 333 หรือทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน TrueID หรือ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk พร้อมรับชมช่วงไฮไลต์ประจำวันที่จะออกอากาศทาง ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และช่องทรูปลูกปัญญา (ทรูวิชั่นส์ 37, PSI 248) รวมทั้งติดตามข่าวสารได้ทาง www.facebook.com/truelittlemonkthailandนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู มีความปลื้มปิติที่โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม เรียลลิตี้ธรรมะถ่ายทอดสด ปี 8 นี้ จะมีโอกาสสัญจรสู่แดนใต้ครั้งแรก ณ สวนโมกข์ (วัดธารน้ำไหล) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธรรมสถานอันเป็นที่รู้จักของผู้คนหลากเชื้อชาติ หลายภาษา หรือแม้กระทั่งต่างศาสนาทั่วโลก ซึ่ง 12 ยุวชนชายที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 5,200 คนทั่วประเทศ จะบรรพชาเป็นสามเณรน้อย เข้าเรียนรู้ครั้งสำคัญ ด้วยความเมตตาจากพระภาวนาโพธิคุณ (พระอาจารย์โพธิ์ จนฺทสโร เจ้าอาวาส วัดธารน้ำไหล) ผู้เป็นศิษย์ของท่านพุทธทาส ที่ให้เกียรติเป็นพระอาจารย์ใหญ่ เพื่อรับการอบรม ฝึกหัด ปฏิบัติ และขัดเกลากายใจ เพิ่มพูนปัญญา บ่มเพาะคุณธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ 

ด้วยแนวคิด “ความรักจักรวาล : “รัก” ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ – “เรียน” ศึกษาปฏิบัติธรรม – “เพียร” ฝึกสติและสมาธิกับปัจจุบัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งการเป็นผู้ “ให้” ด้วยใจเมตตา อันนำมาซึ่งตัวอย่างที่ดีแก่สังคม สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมสนใจธรรมะ ประพฤติตนดีงามตามแนวทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเนื้อหาการเรียนรู้ในปีนี้ จะเน้นการต่อยอดและสืบทอดแนวทางการเผยแผ่มรดกธรรมของท่านพุทธทาส ที่มีเอกลักษณ์การใช้นวัตกรรมสื่อธรรมะอย่างสร้างสรรค์ โดยสามเณร จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์กับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ผลิตสื่อธรรมะด้วยตนเอง เพื่อใช้ประกอบการแสดงธรรมวันสุดท้าย อีกทั้งต้องช่วยกันผลิตวารสารแจกญาติโยมที่มาร่วมงานในพิธีลาสิกขาด้วย” 

“โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 8 นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู ตั้งใจจัดขึ้น เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส   มหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรสำหรับพระอุปัชฌาย์ในพิธีบรรพชา  

 ในวันที่ 21 เมษายนนี้ และปีนี้ ยังได้รับความเมตตาจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่ อาทิ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา - พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ รวมทั้งได้รับเกียรติจาก หลวงพ่อปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประธานสถาบันวิมุตตยาลัย รวมถึงพระอาจารย์กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม พระอาจารย์กลุ่มธรรมะอารมณ์ดี 

ตลอดจนคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ อาทิ ครูเบิร์ด-บุญพงศ์ พานิช คุณเติร์ด-ต่อพงศ์ เสลานนท์ อ.อาร์ม ทะเลจร อ.ผดุงเกียรติ รัตนศรี ครูไอซ์-ดำเกิง มุ่งธัญญา น้องเบส-ณัฐวัตร ครองชนม์ แฟนพันธุ์แท้ท่านพุทธทาสภิกขุ ครูมาโนชย์ เพ็งทองและน้องสกลธ์ สุวรรณคช จากโครงการเยาวชนตะลุงธรรมะ เสนาลิง เอ๊าะ-กีรติ เทพธัญญ์ อุ๋ย บุดด้า เบลส และเปอร์-สุวิกรม อัมระนันทน์ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ และร่วมศึกษาธรรมะไปกับเหล่าสามเณรอีกด้วย”

 

“เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษารายการ คณะกรรมการคัดเลือกเยาวชน หน่วยงานพระพุทธศาสนาที่กรุณาให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อรายการ รวมทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ธนาคารออมสิน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี, ผลิตภัณฑ์โคโดโม, ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอน เอฟ, ผลิตภัณฑ์คาร์สัน, ทาดา ไลฟ์ กอล์ฟ คาร์, บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย), บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ, ผลิตภัณฑ์ยิลเลตต์ มัคทรี, ผลิตภัณฑ์แฮปปี้เมท, บจก.พรีซีสซั่น เอนยีเนียริ่ง (สีวูดเทค), บจก.วาตาชิเอ็นจิเนียริ่ง, สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์, บมจ.ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย), บจก.โคะโคโระ ซาโตะ– ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว และเพื่อนเดินทาง รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี ที่ให้การสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง”

ผู้สนใจสามารถชมรายการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 8 เพื่อร่วมเรียนรู้หลักธรรมและคติธรรมคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ พร้อมเป็นกำลังใจและชื่นชมความสดใส น่ารัก และความมุ่งมั่นของเหล่าสามเณรน้อย ในระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 19 พฤษภาคมนี้ ทางช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ช่อง 60, 99 และช่องเรียลลิตี้ เอชดี ทรูวิชั่นส์ช่อง 119 หรือ 333 ซึ่งทรูวิชั่นส์ จะถ่ายทอดสดกิจวัตรประจำวันและการปฏิบัติธรรมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 – 21.00 น. สามารถรับชมในระบบ 2 ภาษา โดยมีผู้บรรยายเสียงภาษาอังกฤษ เพื่อกลุ่มผู้ชมชาวต่างชาติ 

โดยผู้ที่พลาดชมช่วงระหว่างวัน สามารถรับชมช่วงไฮไลต์ประจำวัน เวลา 21.00 – 21.45 น. ซึ่งจะประมวลเหตุการณ์และเรื่องเด่นในแต่ละวัน เวลา 21.45 - 22.15 น. พบกับรายการใหม่ “รักลูกให้ถูกธรรม” ที่จะให้ความรู้ในการเลี้ยงลูก โดยใช้หลักธรรมจากพระอาจารย์และความเข้าใจจากจิตเวชชื่อดังของประเทศ 22.15 - 06.00 น. นำเสนอรายการธรรมะต่างๆ ได้แก่ พุทธสุภาษิต คติธรรม บรรยายธรรม นิทานธรรม เพลงธรรม พร้อมฉายช่วงไฮไลต์ประจำวันซ้ำ 

ทั้งนี้ ยังสามารถรับชมรายการเรียลลิตี้ธรรมะดูสนุก ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางอื่นๆ ทั้งแบบออนไลน์ได้ที่ แอปพลิเคชัน TrueID หรือ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk และยังสามารถรับชมช่วงไฮไลต์ประจำวันได้ที่ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และช่องทรูปลูกปัญญา (ทรูวิชั่นส์ 37, PSI 248) รวมถึงติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/truelittlemonkthailand อีกด้วย