ประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับพระเอกตลอดกาล ดร.สมบัติ เมทะนี

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมบัติ เมทะนี พระเอกตลอดกาลของเมืองไทย ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจากเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน แห่งกรุงเทพมหานคร 2560 (Bangkok ASEAN Film Festival 2017) จัดเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน โดยมี ดี เสวต นางเอกภาพยนตร์เรื่อง “งูเก็งกอง” จากกัมพูชา, แมน-วทัญญู มุ่งหมาย ศิลปินนักร้อง และนายไพโรจน์ ทุ่งทอง นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวสากล (ITTA)ร่วมยินดี ณ โซนเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์