Update Newsสังคมสังคม/CSR

โครงการปัน ปัน ปีที่ 7

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 โครงการปัน ปัน ปีที่ 7 นำโดย พญ.สุขุมาลย์ สว่างวารี ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช รพ.เปาโล พหลโยธิน และ ดร.พญ.พลินี รัตนศิริวิไล แพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง เส้นผมและหนังศีรษะ รพ.พญาไท 1 มอบสิ่งของบริจาคจากความร่วมมือแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่พนักงานของโรงพยาบาล และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมความช่วยเหลือด้านสังคมที่ดีขึ้น 

 

 

 

 

บรรยายภาพ จากซ้ายไปขวา 


1 นายธัชธรรม์ ศักดิ์ศิริเวทย์กุล ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส รพ.พญาไท 1
2 เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
3 ดร.พญ.พลินี รัตนศิริวิไล แพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง เส้นผมและหนังศีรษะ รพ.พญาไท1
4 พญ.สุขุมาลย์ สว่างวารี ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช รพ.เปาโล พหลโยธิน 
 5 คุณวณรรยา ทิพมาลี Nurse Coordinator Referral รพ.พญาไท 1