วช.ผนึก ม.ศิลปากร ส่งมอบงานวิจัย ผลักดัน จ.เพชรบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์

Read more

รมว.พม. ยันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเหมือนเดิม พร้อมรับข้อเสนอภาคประชาชน เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

Read more

พม. ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน ครั้งที่ 10 พร้อมยืนยันความร่วมมือของไทยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา

Read more