ครูโอ๊ะ ” คิกออฟ ” ส่งมอบบานประตูพีวีซี” แก่ประชาชน 149 ครัวเรือน ย้ำเป็นการนำร่องบูรณาการ ศธ. กศน. สอศ. กับ มท. ใช้การศึกษานำการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

Read more