เดินหน้าประเทศไทย ! จุรินทร์ ไฟเขียวพาณิชย์ มุ่งอบรม CEO GenZ ปั้นนักธุรกิจส่งออกรุ่นใหม่ตั้งแต่รั้วมหาวิทยาลัย “รองรับโลกยุค New normal”

Read more