ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดตัว 4 LOCAL MALL ดันสินค้าผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SMEs จัดแสดงในรูปแบบเสมือนจริง สร้างโอกาสทางการค้าออนไลน์ทั่วประเทศ

Read more