“พัทยาฟู้ด” เดินหน้าองค์กรสู่ความยั่งยืน รับผิดชอบ 3 ด้านหลัก ESG พร้อม จับมือ “GC” สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ บนแนวทางรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Read more