สทนช.เตรียมความพร้อมจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ ยกระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

Read more