จังหวัดนนทบุรี เปิดศูนย์ทอผ้า มุ่งส่งเสริมการทอผ้าลายอัตลักษณ์จังหวัด “ลายวิจิตรนนทรี” สืบสานงานทอผ้า ต่อยอดภูมิปัญญา สร้างอาชีพสู่ชุมชน

Read more

พช.นนท์ จับมือ อำเภอบางใหญ่/เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน หนุนเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณค่า ดึงกลุ่มเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

Read more