จังหวัดนนทบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Read more

โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ”ยันจัดงานลอยกระทงได้ตามปกติ แต่ขอปชช. -ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการ สธ.อย่างเคร่งครัด

Read more