ได้เวลาอัพสกิลให้ทันโลกกับ งาน “มหกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพยั่งยืน”

Read more

NIA จับมือพันธมิตร เตรียมจัดงาน Innovation Thailand Run 2023 งานวิ่งที่รวบรวมนวัตกรรม SPORT TECH กว่า 30 แบรนด์คนไทยร่วมโชว์

Read more

วช. ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ ล้อมวงเสวนาผลงานวิจัยและเปิดตัวหนังสือ เราจะใกล้กันมากขึ้น “ในสังคมที่พร้อมโอบกอดทุกคนไว้”

Read more

วช.หนุนทีมวิจัย ม.ราม ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Read more

วช.เปิดต้นแบบ สวน“ภูมิทัศน์พรรณไม้ลดฝุ่น PM2.5” สร้างระบบนิเวศในป่าเมือง ป้องผลกระทบฝุ่นละออง

Read more