วช. จับมือ มทร.รัตนโกสินทร์ ลุยพัฒนาท่องเที่ยวเมืองรอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ด้วยโมบายแอปฯ

Read more

วช สนับสนุนการจัดบรรยายพิเศษ “การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คาดการณ์การไหลของน้ำเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น”

Read more