มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ ไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม จัดงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ภายใต้แนวคิด“จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที สืบสานโครงการในพระราชดำริให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

Read more