“หมอภาคย์” ร่วม กิจกรรมการอบรมหลักสูตร CMS สู้ อยู่ หนี รอดพอดีด้วยศาสตร์พระราชา โครงการ “ตามรอยพ่อฯ” ปี 8  แนะใช้สติรับมือภัยพิบัติ

Read more