พม. จับมือ AIS เปิดห้องสมุดดิจิทัล ขยายโอกาสเรียนรู้ไร้ขอบเขต ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้เยาวชนพื้นที่ห่างไกลที่ จ.เชียงใหม่

Read more