“ตามรอยพ่อฯ” จัดแคมเปญ “รวมพลังสู้โควิด-19” ชูแนวคิด “สอน เสริม สู้ ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

Read more

ก้าวสู่ปีที่ 9 โครงการ”ตามรอยพ่อฯ” ตอกย้ำบทบาท “สื่อพอดี” จัดรณรงค์ควบคู่การสร้างองค์ความรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ “คู่มือสู่วิถีกสิกรรมธรรมชาติ”

Read more

สทนช.เตรียมความพร้อมจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ ยกระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

Read more

“หมอภาคย์” ร่วม กิจกรรมการอบรมหลักสูตร CMS สู้ อยู่ หนี รอดพอดีด้วยศาสตร์พระราชา โครงการ “ตามรอยพ่อฯ” ปี 8  แนะใช้สติรับมือภัยพิบัติ

Read more