ททท. ชวนคนไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ในหลวง รัชกาลที่ 9 กับเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา

Read more

SACICT จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” ชูเอกลักษณ์และคุณค่างานหัตถกรรมของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์

Read more

SACICT เตรียมจัดงาน”ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” นำผลงานกลุ่มชนเผ่า กว่า 20 กลุ่มร่วมโชว์

Read more

สำนักงาน กปร. นำเยาวชนดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์ ร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 เรียนรู้จากศาสตร์พระราชาที่แท้จริง

Read more