เดินหน้าประเทศไทย ! จุรินทร์ ไฟเขียวพาณิชย์ มุ่งอบรม CEO GenZ ปั้นนักธุรกิจส่งออกรุ่นใหม่ตั้งแต่รั้วมหาวิทยาลัย “รองรับโลกยุค New normal”

Read more

รีโว จับมือ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ชูนวัตกรรม True Smart Living พัฒนา “ไอเจ้นท์ พรีเมียม ทาวน์โฮม พัฒนาการ” ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล

Read more