ครั้งแรกในอาเซียน วิศวะมหิดล – แพทยศาสตร์ รพ.รามา คิดค้นนวัตกรรมพิชิตมะเร็งวิธีใหม่  ‘ระบบส่งยาฉีดรักษามะเร็งสมองจากเจลชีวพอลิเมอร์’

Read more