พม. โดยกองหนึ่งใจ…เดียวกันฯ กรมพส. ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย พร้อมติดตามการขับเคลื่อนงาน รร.เพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)ฯ จ.หนองคาย

Read more