คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล จัด MOU เรื่อง “การพัฒนาห้องปฏิบัติการเชิงนโยบาย เพื่อสร้างระบบบริการสุขภาพแบบเน้นคุณค่าสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย” 

Read more

ครบรอบ 109 ปี สถาปนาคณะเภสัชจุฬาฯ ผู้นำการงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ตอบโจทย์สังคม ภายใต้แบรนด์ “CUphar (ซียูฟาร์)”

Read more