เชฟรอน-สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง-สจล. จัด“เอามื้อสามัคคี” จ.สระบุรี ยกหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ เป็น “ชุมชนกสิกรรมวิถี” 

Read more

ผู้ว่าฯลพบุรี จับมือนักสร้างแบรนด์และทีมพัฒนา “จ๋อบอท” เดินหน้าพลิกอนาคต ดันลพบุรีสู่เมืองท่องเที่ยวดิจิทัล 

Read more