จ.อุบลฯ เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “เส้นทางธรรมนำวิถีพอเพียง”ชวนเช็คอิน“บ้านบุ่งหวาย-บ้านโนนสมบูรณ์-บ้านหวางออก”

Read more