“พัทยาฟู้ด” เดินหน้าองค์กรสู่ความยั่งยืน รับผิดชอบ 3 ด้านหลัก ESG พร้อม จับมือ “GC” สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ บนแนวทางรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Read more

พช.นนท์ จับมือ อำเภอบางใหญ่/เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน หนุนเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณค่า ดึงกลุ่มเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

Read more