ชวนชมนิทรรศการ SACICT Signature Collection จัดแสดงเครื่องเบญจรงค์

เบญจรงค์ไทย...
คนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ซื้อ ทำอย่างไรให้เราซื้อใช้งานกัน
หาคำตอบได้นี่ 
เชิญชมนิทรรศการ SACICT Signature Collection จัดแสดงเครื่องเบญจรงค์

1 - 13 กันยายน 2560 ณ Creative Lab ชั้น3 SIAM DISCOVERY

SACICT Signature Collection

เชิญชมนิทรรศการ SACICT Signature Collection จัดแสดงเครื่องเบญจรงค์ 1 – 13 กันยายน 2560 ณ Creative Lab ชั้น3 SIAM DISCOVERY#SACICTSignatureCollection #SACICT

Posted by ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) on Tuesday, 22 August 2017