Update Newsท่องเที่ยว B Tripแหล่งเที่ยว

ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน เปิดกิจกรรม “ชมศิลป์ ถิ่นสามหมอก”  Mae Hong Son @ Small and Beautiful ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. ที่ บ้านนินตรา ถนนสิงหนาทบำรุง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมชมศิลป์ ถิ่นสามหมอก เมืองเล็กๆ ที่สวยงาม Mae Hong Son @ Small and Beautiful เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรม “ชมศิลป์ ถิ่นสาม หมอก” ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการเปิดเมืองศิลป์ ถิ่นตะวันตกสุดแดนสยาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นงานศิลปะที่แสดงจุดประกายเริ่มต้นแห่งการนำศิลปะเสน่ห์เฉพาะของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาจัดแสดงสู่สายตาประชาชน 

โดยมีการแสดงกิจกรรม การแสดงศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม ชุด ศรัทธา และการแสดง บรรเลงขิม ถิ่นตะวันตก นอกจากนั้นยังได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางมาชมนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินเมืองสามหมอก โดยเป็นศิลปะที่สื่อถึงความหลากหลายของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ อาหาร และการแสดง ถือเป็นความโดดเด่นที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินเมืองสามหมอก สามารถเข้าร่วมชมได้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2566